Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic

Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic

Lub npe dav dav: bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic (BAS i TRAY sin thiab POL ee MIX hauv B tawm THAL mik)
Hom tshuaj npe: AK-Poly-Bac, Polycin, Ocumycin, Polycin-B, Polytracin Ophthalmic, Polysporin Ophthalmic
Cov tshuaj noj: ophthalmic tshuaj pleev (500 units-10000 units/g)
Hoob tshuaj: Ophthalmic anti-infectives

Tshuaj kho los ntawm Varixcare.cz thaum Lub Ib Hlis 25, 2021. Sau los ntawm Cerner Multum.Dab tsi yog bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic?

Bacitracin thiab polymyxin B yog tshuaj tua kab mob uas tua cov kab mob.Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic (rau lub qhov muag) yog cov tshuaj ua ke siv los kho kab mob kis ntawm qhov muag lossis tawv muag.

Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic kuj tseem tuaj yeem siv rau lub hom phiaj tsis teev nyob hauv phau ntawv qhia tshuaj no.Lus ceeb toom

Tsis txhob siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic yog tias koj muaj kab mob los yog kis kab mob hauv koj lub qhov muag. Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic kho tus kab mob tsuas yog ua los ntawm cov kab mob.

Ua ntej noj cov tshuaj no

Koj yuav tsum tsis txhob siv cov tshuaj no yog tias koj ua xua rau bacitracin lossis polymyxin B.

Tsis txhob siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic yog tias koj muaj kab mob los yog kis kab mob hauv koj lub qhov muag. Cov tshuaj no kho tus kab mob tsuas yog tshwm sim los ntawm cov kab mob.ntev npaum li cas cov kev mob tshwm sim zaum kawg

Koj yuav tsum tsis txhob siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic los kho ib qho kab mob qhov muag uas tsis tau tshuaj xyuas los ntawm koj tus kws kho mob.

Kom paub tseeb tias cov tshuaj no nyab xeeb rau koj, qhia koj tus kws kho mob txog txhua yam kev mob nkeeg lossis ua xua .

Nws tsis paub tias cov tshuaj no yuav ua mob rau tus menyuam hauv plab. Qhia koj tus kws kho mob yog tias koj cev xeeb tub lossis npaj yuav cev xeeb tub.

Nws tsis paub tias bacitracin thiab polymyxin B kis mus rau hauv niam mis lossis yog tias nws tuaj yeem cuam tshuam rau tus menyuam mos. Qhia koj tus kws kho mob yog tias koj tab tom pub niam mis.

Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic tsis pom zoo siv los ntawm ib tus neeg hnub nyoog qis dua 18 xyoo.

Dab tsi yog biotin rau?

Kuv yuav siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic li cas?

Ua raws txhua cov lus qhia ntawm koj daim ntawv sau tshuaj. Tsis txhob siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic ntau dua lossis tsawg dua lossis ntev dua li pom zoo.

Ntxuav koj txhais tes ua ntej siv tshuaj kho qhov muag.

Txhawm rau siv tshuaj pleev:

  • Qaij koj lub taub hau rov qab me ntsis thiab rub koj lub qhov muag qis kom tsim lub hnab me me. Tuav lub raj tshuaj pleev nrog cov lus taw qhia rau lub hnab no. Saib thiab deb ntawm qhov taub.

  • Nyem tawm ib daim kab xev ntawm cov tshuaj pleev rau hauv lub qhov muag qis hauv hnab tshos yam tsis tau kov lub raj ntawm koj lub qhov muag. Tsau koj lub qhov muag maj mam muab kaw thiab kaw rau 1 lossis 2 feeb.

  • Siv daim ntaub los so tshuaj pleev ntau dhau ntawm koj cov plaub muag.

  • Tom qab qhib koj lub qhov muag, koj yuav pom qhov muag plooj rau lub sijhawm luv. Tsis txhob tsav tsheb lossis ua txhua yam uas xav kom koj tuaj yeem pom meej.

Tsis txhob kov qhov taub ntawm lub raj tshuaj pleev lossis tso ncaj qha rau ntawm koj lub qhov muag. Lub raj xa dej tsis huv tuaj yeem kis rau koj lub qhov muag, uas tuaj yeem ua rau muaj teeb meem pom kev loj.

clindamycin 300 mg tshuaj ntsiav

Cov tshuaj no feem ntau yog siv txhua 3 lossis 4 teev txog li 10 hnub. Ua raws li koj tus kws kho mob cov lus qhia kom ua tib zoo.

Siv cov tshuaj no kom puv sijhawm. Koj cov tsos mob tuaj yeem txhim kho ua ntej kis tau zoo. Kev hla cov tshuaj kuj tseem tuaj yeem ua rau koj pheej hmoo kis mob ntxiv uas tiv taus cov tshuaj tua kab mob.

Hu rau koj tus kws kho mob yog tias koj cov tsos mob tsis zoo, lossis yog tias lawv mob zuj zus.

Khaws ntawm chav sov kom deb ntawm ya raws thiab cua sov. Tsis txhob khov. Khaws lub raj kaw kom nruj thaum tsis siv.

Yuav ua li cas yog tias kuv tsis noj tshuaj?

Thov cov tshuaj tsis nco qab sai li sai tau thaum koj nco qab. Hla qhov koob tshuaj uas tsis tau yog nws yuav luag txog lub sijhawm uas koj yuav tau txhaj tom ntej. Tsis txhob siv tshuaj ntxiv los kho qhov koob tshuaj uas tsis tuaj.

Yuav ua li cas yog tias kuv noj ntau dhau?

Kev siv tshuaj ntau dhau ntawm bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic tsis xav tias yuav txaus ntshai. Nrhiav kev kho mob xwm txheej ceev lossis hu rau Poison Help kab ntawm 1-800-222-1222 yog tias leej twg yuam kev nqos tshuaj.

Kuv yuav tsum zam dab tsi thaum siv bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic?

bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic tuaj yeem ua rau pom kev tsis pom kev. Ceev faj yog tias koj tsav tsheb lossis ua txhua yam uas xav kom koj tuaj yeem pom kom pom meej.

Tsis txhob siv lwm yam tshuaj kho qhov muag tshwj tsis yog koj tus kws kho mob qhia rau koj.

Bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic phiv los

Nrhiav kev pab kho mob thaum muaj xwm ceev yog tias koj muaj cov cim ntawm kev tsis haum tshuaj: khaus khaus ; ua pa nyuaj; o ntawm koj lub ntsej muag, daim di ncauj, tus nplaig, lossis caj pas.

pathophysiology ntawm hloov pauv xwm txheej xwm txheej

Tsis txhob siv cov tshuaj no thiab hu rau koj tus kws kho mob ib zaug yog tias koj muaj:

  • khaus khaus, liab, lossis o ntawm koj daim tawv muag;

  • mob qhov muag, liab, lossis dej;

  • qhov muag tsis pom kev, nce rhiab heev rau lub teeb;

  • thaj ua rau thaj dawb ntawm koj ob lub qhov muag;

  • crusting los yog kua los ntawm koj lub qhov muag; los yog

  • ib qho cim tshiab ntawm kev kis mob.

Cov kev mob tshwm sim tuaj yeem suav nrog:

Qhov no tsis yog daim ntawv teev cov kev mob tshwm sim thiab lwm yam tuaj yeem tshwm sim. Hu rau koj tus kws kho mob kom tau txais kev qhia kho mob txog kev phiv tshuaj. Koj tuaj yeem tshaj tawm cov kev mob tshwm sim rau FDA ntawm 1-800-FDA-1088.

Lwm yam tshuaj twg yuav cuam tshuam rau bacitracin thiab polymyxin B ophthalmic?

Nws tsis zoo li lwm yam tshuaj uas koj noj qhov ncauj lossis txhaj tshuaj yuav muaj qhov cuam tshuam rau bacitracin thiab polymyxin B siv hauv qhov muag. Tab sis ntau yam tshuaj tuaj yeem cuam tshuam nrog ib leeg. Qhia rau txhua tus ntawm koj tus kws kho mob txog txhua yam tshuaj uas koj siv, suav nrog cov ntawv yuav tshuaj thiab tom khw muag tshuaj, cov vitamins , thiab tshuaj ntsuab .

Puas yog Bacitracin/polymyxin b ophthalmic cuam tshuam nrog kuv lwm cov tshuaj?

Nkag mus rau lwm yam tshuaj los saib cov ncauj lus ntxaws ntxaws.

Ntxiv tshuaj los tshuaj xyuas kev sib cuam tshuam Ntxiv

Cov ntaub ntawv ntxiv

Nco ntsoov, khaws qhov no thiab tag nrho lwm cov tshuaj kom tsis txhob ncav cuag cov menyuam, tsis txhob faib koj cov tshuaj rau lwm tus, thiab siv cov tshuaj no tsuas yog rau qhov kev qhia qhia.

Ib txwm sab laj nrog koj tus kws kho mob kom ntseeg tau tias cov ntaub ntawv tso tawm ntawm nplooj ntawv no siv rau koj tus kheej li xwm txheej.

tramadol cov kev mob tshwm sim mus sij hawm ntev

Kev Tsis Pom Zoo Kho Mob

Txoj cai lij choj 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Version: 5.02.