Pom qhov Square Root ntawm Ib Tus Naj Npawb

Ib lub hauv paus plaub ceg yog qhov kev ua haujlwm hauv paus. Lub hauv paus yog qhov rov ua haujlwm ntawm kev nthuav tawm (uas txhais tau hais tias nws tshem tawm qhov ua ntawm ib qho piav qhia), thiab yog li a square hauv paus yog ib qho kev ua haujlwm uas tsis rov ua ib qho tawm ntawm 2. Piv txwv,

Koj tuaj yeem nyeem cov cim txawm tias yog lub xwmfab ntawm lossis qhov tshaj dhau. Yog li, nyeemduab0.pngraws li hais tias qhov square hauv paus ntawm 9 lossis radical 9.

Raws li koj tuaj yeem pom, thaum koj coj lub hauv paus xwm fab xwm meem ntawm txhua tus square square, qhov tshwm sim yog tus lej uas koj sib npaug los ntawm nws tus kheej kom tau tus lej xwm txheej ua ntej. Piv txwv li, kom pomduab1.png

koj nug cov lus nug, Dab tsi thaum tus lej sib npaug ntawm nws tus kheej sib npaug 100? Lo lus teb hauv rooj plaub no yog 10, vim tias

duab2.png